فونت فارسی زیبا – B Ziba

رایگان!

فونت فارسی زیبا یک فونت باریک و از سری فونت های فارسی برنا رایانه می باشد. فونت زیبا برای استفاده در طراحی ها و متن هایی که احساس دوستانه و لطیفی دارند بسیار مناسب است.

13 فروش
خرید محصول